Bel:06-28808601 Mail: synergyofhabits@gmail.com

Ontwikkelen

Synergy of Habits blijft zich ontwikkelen in de zoektocht naar inspirerende werkwijzen die leiden tot een duurzame positieve gedragsverandering. Binnenkort zullen reeds ontwikkelde materialen online komen. Wil je hier meer over weten of heb jij een bruisend idee dat bij ons past? Neem dan contact op via de contactpagina.


Portfolio Ontwikkelen

Show Your Stage Skills (v.a. 2019)

Trainen van presentatievaardigheden. In 2017 en 2018 is er voor vier leefdtijdsgroepen een trainingstraject ontworpen. Deze trajecten zijn voortdurend in ontwikkeling.

Het gaat om de leeftijdsgroepen:

4 tot 7 jaar; 8 tot 11 jaar; 12 tot 16 jaar en 16 jaar en ouder

We starten in januari 2019 met het daadwerkelijk uitvoeren van deze trainingen. Kijk op www.showyourstageskills.nl voor meer info.

Internationale Schakelklassen (2016-2017)

Een pilottraject, waarin een lessenreeks is ontworpen, waarbij leerlingen toewerken naar het organiseren van een eigen festival met eigen optredens in zowel presenteren als muziek maken en dans. Centraal in de lessenreeks staat de identiteit {Wie ben ik? Wat kan ik ? Wat wil ik?) . Deze lessenreeks is na afloop van dit traject nog steeds in ontwikkeling en toepasbaar op meerdere groepen.

Stichting Bruiswater Producties (v.a. 2015-heden)

We richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Vluchtelingen, verslaafden, (zwerf-)jongeren, tienermoeders of ex-gedetineerden. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen.

Het middel dat Bruiswater Producties gebruikt, is kunst.

Kunst kan mensen in beweging krijgen. Letterlijk, maar ook in de zin dat kunst het vonkje kan zijn. Kunst biedt inspiratie om het leven weer op te pakken. Het probleem is vaak dat deze doelgroep geen toegang heeft tot het reguliere kunstaanbod.

Hier helpt Bruiswater Producties bij. Wij bieden muziek- en dansprogramma’s op maat aan. Muziek en dans zijn bij ons het middel om deelnemers weer het zelfvertrouwen te geven iets van hun leven te maken.

Met onze programma’s sturen wij aan op de persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers. Muziek- en dans biedt de mogelijkheden om sociale contacten op te doen. Het gevoel weer ergens bij te horen. Een gevoel waar ieder mens behoefte aan heeft.